antonimi: cavanlaşmaq
Bu sürünün keşiyini çəkən toplan artıq qartlaşmışdı. Qocaların da könlündən cavanlaşmaq keçir
Top