antonimi: bürkü
Pozmamışdır vüqarını nə qasırğa, nə tufan (S.Rüstəm); Axşam qaranlığı düşdüyünə baxmayaraq, hava hələ bürkü idi (S.Rəhman)
Top