antonimi: bürkülü
Dəniz qasırğalı, dəniz əsəbi; Dağ kimi dalğalar verib əl-ələ (O.Sarıvəlli); Bürkülü iyun günlərinin birini Murad Kür qırağındakı söyüdlükdə, Əziz isə təcrübə tarlasında qarşıladı (Ə.Vəliyev)
Top