antonimi: günahsız
Meşədə, dağda, güd, qanlı qatili güd (S.Rüstəm); Zavallı qadın nahaqdan üç il günahsız müqəssir olmuşdur (S.Qədirzadə)
Top