1. antonimi: durulmaq
Az sonra ehtiyat çəninə axan maye qatılaşmağa başladı (Ə.Vəliyev); Qatı maye su qarışdıqca duruldu (Ə.Vəliyev)
2. antonimi: zəifləmək
Çən get-gedə daha da qatılaşırdı (M.Hüseyn); Axşamdan uğuldayan külək səhərə yaxın zəiflədi
Top