antonimi: günahsızlıq
Onun boynuna üç təqsir sarınmışdı: saxtakarlıq, israfçılıq və qatillik (S.Rəhimov); Günahsızlığı onu bu dəfə o qovğadan xilas etdi (“Ulduz”)
Top