antonimi: durulmaq
Elə bil birdən-birə onun qanı qatıldı (“Ulduz”); Öpdüm dönə-dönə, sinəmə basdım; Elə bil duruldu ürəyimdə qan (S.Rüstəm)
Top