antonimi: hərc-mərclik
Qayda-qanun bilmirdi, basıb yeyirdi (M.İbrahimov); Aranı qarışdırmaq, hərcmərclik törətmək, dünyanı alt-üst etməkdən başqa bir niyyəti yoxdur (M.İbrahimov)
Top