antonimi: səliqəsiz
Bunun oynamağı gözəl və qaydalı idi (S.S.Axundov); Mariana ürəyində bu səliqəsiz arvaddan şikayətlənərək əl-üzünü yumağa getdi (S.Qədirzadə)
Top