antonimi: səliqəli
Təcrübədən bilirik ki, məhsulun qaydasız yığılması kolxoza böyük zərər vurur (V.Əliyev); O da təmiz və səliqəli geyinmişdi (M.İbrahimov)
Top