antonimi: gediş
Müharibə vaxtı Bakıya gəlmişsiniz? İlk qayıdışımdır (Mir Cəlal); Gedişi köksümə çökür odlu dağ; Görüşü qəlbimdə yandırır çıraq (A.Şaiq)
Top