antonimi: üzsüz
Maral astarsız kostyumunu götürdü (Ə.Əbülhəsən); Üzsüz yorğanı başına çəkdi
Top