1. antonimi: əhvallı
Lütəm, artıq bütün varım getdi (S.Rüstəm); Belə baxanda çox qanacaqlı, əhvallı adama oxşayırdı (S.Qədirzadə)
2. antonimi: geyimli
Ona toxunmayın, o lütdür (C.Məmmədquluzadə); Əynində ağ xalat olan təmiz geyimli yaşlı arvad uşağı yerinə saldı (M.İbrahimov)
Top