antonimi: geyindirmək
Qışın oğlan çağında onu lütləyib yola salmaq yox, geyindirmək lazımdır (“Ulduz”)
Top