antonimi: bərk
Ağacın budağı çox mafraqdır, tez sınacaqdır. Palıd uzunömürlü, bərk ağacdır
Top