antonimi: asılılıq
Asudəlik istərsən dünyadan uzaqlaş sən (Heyran xanım); Asılılıq adamın gözünü kölgəli edir
Top