antonimi: gözüaçıq
– Görmürsən, maymağın biridir (M.İbrahimov); Yəqin o şofer bacarıqlı adamdır, gözüaçıqdır (M.İbrahimov)
Top