antonimi: sərtləş-mək
Günəş mehribanlaşır; Bağçada gül üşümür (R.Rza); Mələyin ürəyi sərtləşirdi (M.İbrahimov)
Top