1. antonimi: ətiacılıq
Əhməd onun səsindəki süni mehribanlığı duydusa da, üstünü vurmadı (İ.Şıxlı); Elə ətiacılığı onu hörmətdən salmışdı (S.Qədirzadə)
2. antonimi: sərtlik
Dostun olsa rəşadət; Mehribanlıq, ədalət (M.Rahim); Surxayın sərtlik və ehtiyatkarlığı ailədən xaricdə özünü göstərirdi (M.İbrahimov)
Top