antonimi: könüllü
Qızcığaz hansı tərəfə qaçsaydı, hər yerdə onu bu cür ağır, məcburi əziyyət gözləyirdi (S.Qədirzadə); Könüllü dəstəyə qoşuldu (“Azərbaycan”)
Top