1. antonimi: ölgün
Gavə atəşli bir qəlblə inqilaba başladı... (H.Cavid); Zindandan çıxmışdı o qarı ölgün (A.Şaiq)
2. antonimi: sönük
Bu bəlkə onun atəşli fikirləri idi ki, gözlərində odlu qanad çalırdı (Ə.Məmmədxanlı); Söylədiyi sönük nitqlə tamaşaçıların rəğbətini qazana bilmədi
Top