antonimi: əfəl
O, Zaranı xatırladıqda, özünü daha qüvvətli, daha mübariz bir adam kimi hiss edərdi (S.Vəliyev); Çalış bacarıqsız, əfəl adamlar olsun (İ.Fərzəliyev)
Top