antonimi: konkretlik
...Ayrı-ayrı surət və xarakterləri səciyyələndirərkən mücərrədliyə və sxematizmə yol verməmiş, hər surəti öz fərdi xüsusiyyəti ilə canlandırmışdır (F.Qasımzadə); Əsərdə konkretlik yoxdur (F.Qasımzadə)
Top