antonimi: aramla
Atüstü olsa da qısa bir söhbət; Dönür unudulmaz bir xatirəyə (S.Vurğun); Qaraca qız qalxıb aramla geyinməyə başladı (S.S.Axundov)
Top