antonimi: varlanmaq
İndi Heydər bəy elə müflisləşmişdir ki, toy etməyə pulu yoxdur (F.Qasımzadə); Onun yeganə məqsədi pul yığmaq, varlanmaqdır (F.Qasımzadə)
Top