antonimi: pullu
Müftə sirkə baldan şirindir (Ata. sözü); Pulludur, havayı deyildir
Top