antonimi: monoloq
Mükalimə iki adam arasında gedən söhbət, monoloq isə bir adamın söylədiyi nitqdir
Top