antonimi: zəif
Fizikanı yaxşı bildiyi üçün Məmməd çox asanlıqla, həm də tezcə bu bəhsi də mükəmməl öyrənib mənimsəyərdi (Ə.Əbülhəsən); Neyləyim, qüdrətim zəifdir hələ; Görüm təbiətin kor olsun gözü! (S.Vurğun)
Top