1. antonimi: sərt
Finlandiyanın sərt qışı şəraitindən xəstələnmiş polkovnik Ə.Əliyev mülayim qurşağa göndərilir
2. antonimi: zəhmli
Yədulla mülayim səslə soruşdu (C.Əmirov); Cahandar ağa zəhmli baxışlarını nökərlərin üzünə zillədi (İ.Şıxlı)
Top