antonimi: mədənilik
Əlbisəsinin tərzi, biçimi avamlığını... andırırdı (S.Hüseyn); Onlar Qasım əminin mədəniliyi sayəsində qaçdılar
Top