1. antonimi: ağıllı
Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır (Ata. sözü)
2. antonimi: mədəni
Nadan atadan qız nə tərbiyə götürə bilər (S.S.Axundov); O, mədəni bir ailədə boy atmışdı (“Azərbaycan”)
Top