antonimi: mərd
A nadürüst balası; sən dedin ki, mən də başa düşəm (S.S.Axundov); Türkün zatındadır kişilik, mərdlik; O, öz düşmənini vurmaz arxadan (B.Vahabzadə)
Top