antonimi: mərdlik
İki nəfər arasında zahiri dostluğun daimiliyi üçün mütləq yalan və nadürüstlük lazımdır (M.Talıbov); Əsil mərdlik timsalıdır (“Azərbaycan”)
Top