1. antonimi: borc
Bu gün nisyədir, sabah nağd ola bilər (M.Hüseyn); Borc verməklə tükənər, yol getməklə tükənməz (Ata. sözü)
2. antonimi: nisyə
Nağdı qoyub nisyənin dalınca düşmə (Ata. sözü)
Top