antonimi: düz
Ən yazıq, ən kiçik; Nahamar bir daşın ömrünə; Min insan ömrü də bərabər deyildir (R.Rza); Düz yol gedən yorulmaz (Ata. sözü)
Top