antonimi: salamat
Dünyada qoca, ya cavan nə gəzir? Bir naxoş var, bir salamat (Ə.Haqverdiyev)
Top