antonimi: salamatlıq
Bəs eşitdim mallarda naxoşluq var imiş (Ə.Haqverdiyev); Danış görək şəhərdə daha nə var, salamatlıqdır? (C.Əmirov)
Top