antonimi: rəhmli
Nainsafın kəli qaçar (Ata. sözü); Rəhmli adamların işi uğurlu olur
Top