antonimi: kamil
Bu yaşa gəlmişəm, məndən bir pis söz, bəd hərəkət, naqis əməl görməmisiniz və eşitməmisiniz (Ə.Vəliyev); Kamil bir şəxsdir (M.İbrahimov)
Top