antonimi: cəsarətli
Namərd gəlib mərd olmaz (Ata. sözü); Kolxoz sədrinin səmimi etirafı, doğru danışması, cəsarətli fikri onu fərəhləndirdi (Ə.Vəliyev)
Top