antonimi: işgüzarlıq
Bu oğlan avaralığa öyrənib, heç bir işdən yapışmaq istəmir. Çünki onu tanıyırdı, işgüzarlığına bələd idi (Mir Cəlal)
Top