antonimi: ləyaqətlilik
Mənim nanəcibliyimdən yoxsulluğa, miskinliyə giriftar olmuş bu bir neçə adama rast gəldiyim üçün şükür etdim (M.Talıbov); O, ləyaqətliliyi ilə bizim gözümüzdə ucalır
Top