antonimi: iri
Şumumuz çox narındır (Ə.Vəliyev); Gülşən isə kəsdiyi iri bir cimi götürüb arxın alt tərəfinə qoydu və qızlara dedi (Ə.Vəliyev)
Top