antonimi: iriləşmək
Qar dənələri getdikcə narınlaşırdı (A.Məmmədrza); Havalar quraq keçdiyindən yerdəki çumbuzlar iriləşirdi
Top