antonimi: qaralmaq
Onun qaramtıl çöhrəsi avazıdı, sonra boğulub qaraldı (İ.Şıxlı)
Top