antonimi: təcrübəli
Ailəni iki nəfər naşı və həyata təzəcə atılan, eyni zamanda bir-birini sevən iki adam qurmağa məcburdur (M.S.Ordubadi); Əlbəttə, o təcrübəlidir (C.Əmirov)
Top