antonimi: qalınlaşmaq
İstilər düşdükcə novdan donmuş su nazikləşir, əriyib yox olur (Ə.Vəliyev); İndi suyu sovulmuş dəyirman get-gedə soyuyur, novdan tökülən su donur, buz qalınlaşırdı (Ə.Vəliyev)
Top