antonimi: kobudluq
Nəciblik həməndir, hünər o hünər; Günəşdən istilik, işıq alaram (M.Rahim); Burada kobudluq, etinasızlıq, dönüklük – hər şey vardır (M.İbrahimov)
Top