antonimi: balaca
Nəhəng bir xeyli şaha baxdı (İ.Şıxlı); Çənəsi yumru, burnu balaca idi (S.Qədirzadə)
Top