1. antonimi: qupquru
Kibrit evin rütubətindən nəm çəkmişdi (S.Vəliyev); Kişi əlini bədəninə çəkdi, qupquru olduğunu görüb paltarını geyindi (İ.Şıxlı)
2. antonimi: quru
Yaxşı ki, hər yer nəmdir, ləpirlər yaxşı görünəcək (C.Əmirov); İnəyin dərisi quru idi (C.Əmirov)
Top